Κλάσματα

Το κλάσμα ως μέρος μιας ποσότητας

Το κλάσμα ως μέρος ενός συνόλου

Πράξεις με κλάσματα

Μαθηματικά προβλήματα αναγωγής στην κλασματική μονάδα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή!

Θέλω να μάθω περισσότερα!

Scroll to Top