Οι 4 πράξεις στα Μαθηματικά. Επίλυση Μαθηματικού Προβλήματος

Ποια είναι τα σημαντικά βήματα που ακολουθούμε για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος;

 

Διδασκαλία τεχνικών δυναμικής αντιμετώπισης ενός μαθηματικού προβλήματος.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή!

Θέλω να μάθω περισσότερα!

Scroll to Top