Μπορεί η online εκπαίδευση να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική;

Με την έλευση της πανδημίας του COVID είδαμε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς να μεταβαίνουν στην ψηφιακή εκπαίδευση. Στη χώρα μας η ψηφιακή εκπαίδευση δέχτηκε έντονη κριτική τόσο από τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς. Στην Ελλάδα, η πεποίθηση των περισσότερων γονιών είναι πως η διαδικτυακή εκπαίδευση υστερεί έναντι της δια ζώσης, ενώ οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τονίζει πως δεν είχαν την απαιτούμενη επιμόρφωση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση της πανδημίας.

Τι μας λέει όμως η σύγχρονη έρευνα για την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής τάξης;

Σύμφωνα με την έρευνα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αποδεικνύονται πολύ χρήσιμα στη διδασκαλία των Μαθηματικών και στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος.  Οι μαθητές χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα ρεαλιστικές αναπαραστάσεις για μια αφηρημένη μαθηματική έννοια, όπως για παράδειγμα το κλάσμα. Επίσης, οι μαθητές μπορούν με μεγάλη ευκολία να δημιουργήσουν ψηφιακές αναπαραστάσεις των διαδικασιών που περιγράφονται σε ένα μαθηματικό πρόβλημα. Τα ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν τη δύναμη της εικόνας, κάτι που αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο αφού βοηθάει τους μαθητές να εξελίξουν τη μαθηματική τους σκέψη αλλά και να την παρουσιάσουν με ευκολία στους συμμαθητές τους. Τα ψηφιακά εργαλεία σε μια σχολική ή ψηφιακή τάξη ενθαρρύνουν το διάλογο και την κριτική σκέψη. Οι μαθητές αισθάνονται οικειότητα με τη χρήση τεχνολογικών μέσων κάτι που τους ωθεί να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή στην τάξη.

Στην εποχή μας έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στην online διδασκαλία Μαθηματικών. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν της λύσεις τους με δωρεάν διαθέσιμα μαθηματικά εργαλεία (π.χ Desmos, GeoGebra) να ξαναδούν τις λύσεις τους σε πραγματικό χρόνο και να εισάγουν screenshots από την εργασία τους. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την πρόοδο των μαθητών σε πραγματικό χρόνο και να ενθαρρύνουν μαθηματικές συζητήσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλήματος, καθώς μπορούν να παρατηρήσουν τις προτάσεις των συμμαθητών τους και να τις συγκρίνουν με τις δικές τους

Τα ψηφιακά εργαλεία επίσης, να είναι ένα σύνολο από κοινόχρηστα έγγραφα, γραφήματα ή πίνακες με ερωτήσεις που εξετάζουν και ενισχύουν την μαθηματική σκέψη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τα έγγραφα των μαθητών δημιουργώντας έτσι ένα συνεχές ψηφιακό αρχείο για την μαθηματική πορεία και εξέλιξη κάθε παιδιού. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί αποκτούν πλήρη εικόνα για την επίδοση των μαθητών τους και είναι πιο δίκαιοι στις αξιολογήσεις τους.

Στην Ελλάδα υπάρχει έντονη διαφωνία για το αν όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα. Η έρευνα προτείνει πως οι συζητήσεις αυτές δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο στη δίκαιη πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα, αλλά να επεκταθούν και στο περιεχόμενο της γνώσης που προσφέρεται με τα μέσα αυτά. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργούν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό που ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για να παρουσιάσουν τη σκέψη τους με πολλαπλούς τρόπους αλλά και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους στην επίλυση ενός προβλήματος.

Baker, Courtney K.; Galanti, Terrie M.; Morrow-Leong, Kimberly; Kraft, Tammy, MTLT, 2020

Θέλω να μάθω περισσότερα!

Scroll to Top