Συχνές ερωτήσεις για το WhyMath

Απευθυνόμαστε στις ηλικίες 6 έως 13 ετών. Δηλαδή στις τάξεις A’ Δημοτικού έως Α’ Γυμνασίου.

H μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει στο WhyMath βασίζεται στα Singapore Math που θεωρούνται η καλύτερη μέθοδος για διδασκαλία των Μαθηματικών. Μάλιστα, αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται στους διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς η Σιγκαπούρη βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις.
Όχι. Στο WhyMath δεν προετοιμάζουμε τα παιδιά για την επόμενη μέρα του σχολείου. Αυτό που κάνουμε είναι να διδάσκουμε μαθηματικές έννοιες που θα διδαχτούν και στο σχολείο, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Τα εργαστήρια WhyMath στηρίζονται στην ουσιαστική εμπλοκή όλων των μαθητών.
Δημιουργούνται τμήματα για κάθε τάξη ξεχωριστά. Στα δια ζώσης εργαστήρια κάθε τμήμα έχει 8 έως 16 μαθητές, ενώ στα διαδικτυακά εργαστήρια κάθε τμήμα έχει από 3 έως 8 μαθητές.
Όχι. Τα εργαστήρια επικεντρώνονται στην ύλη της κάθε τάξης του δημοτικού σχολείου.
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα και κάθε μάθημα διαρκεί 60 λεπτά.
Φυσικά. Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και αν τους αρέσει, τότε μπορούν να εγγραφούν.
Ως προς το γνωστικό κομμάτι δεν υπάρχει διαφορά. Και στους δυο τύπους εργαστηρίων καλύπτεται το ίδιο κομμάτι της ύλης και μάλιστα με τις ίδιες μεθόδους. Η διαφορά είναι ότι στα διαδικτυακά εργαστήρια ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός έχει ψηφιοποιημένη μορφή.
Όλοι οι διδάσκοντες είναι καθηγητές Μαθηματικών με μεταπτυχιακούς τίτλους και πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης των Μαθηματικών.
Scroll to Top