Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.whymath.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης. Η είσοδός σας σ’ αυτόν συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων Χρήσης, γι’ αυτό διαβάστε τους προσεκτικά και μην προχωρήσετε στη χρήση του δικτυακού τόπου εάν δεν τους αποδέχεστε πλήρως. Επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή για να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας
Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του ανήκουν στην Ολυμπία Χρ. Καραλή, Καθηγήτρια Μαθηματικών με μετεκπαίδευση στη διδακτική και μεθοδολογία των Μαθηματικών. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, καθώς και κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, απεικονίσεις και βίντεο, που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ή συνδέονται με αυτόν, αποτελούν ιδιοκτησία της ανωτέρω ή τυχόν προσώπων που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων. Για την προστασία τους εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου, η χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιοδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, του περιεχομένου του. Επιτρέπεται, όμως, η αποσπασματική αντιγραφή του περιεχομένου του για προσωπική πληροφοριακή χρήση των χρηστών του δικτυακού τόπου.


Περιορισμός ευθύνης

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας, ορθότητας, πληρότητας, επικαιρότητας, διαθεσιμότητας των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» χωρίς καμιάς μορφής εγγύηση ως προς αυτές.
Οι πληροφορίες ή οι απόψεις που περιέχονται στο δικτυακό τόπο δεν αποτελούν ούτε μπορεί να θεωρηθούν, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Οι χρήστες οφείλουν να αξιολογούν αυτές και να ενεργούν με βάση τη δική τους βούληση και με δική τους ευθύνη.
Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου, παρότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.
Ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται, στην έκταση που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, για κάθε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης του δικτυακού τόπου από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή τη χρήση του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω links σε άλλους διαδικτυακούς τόπους χωρίς ο ιδιοκτήτης του παρόντος να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους όρους χρήσης των άλλων διαδικτυακών τόπων. Η τοποθέτηση των links δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου τους από τον ιδιοκτήτη του παρόντος, ο οποίος δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη έναντι των χρηστών.

Scroll to Top